Cách sửa file host vào facebook mới nhất 2015

1
1123

Trong bài viết trước mình đã đề cập tới 5 cách vào facebook cơ bản, bạn nào chưa đọc qua nên xem lại để hiểu rõ hơn nhé! Bài tiếp theo này mình hướng dẫn chi tiết về 1 cách trong số đó là : sửa file host vào facebook.  Ngoài ra bạn sẽ luôn tìm được file host vào facebook mới nhất 2015 đươc cập nhật tại Topic này!

Facebook_Contest

Trong số các cách vào facebook khi bị chặn thì theo mình cách sửa file host là cách được sử dụng nhiều nhất, cũng là cách vào facebook mà tốc độ mạng không bị giảm.

Với các bạn đã biết cách sửa file host rồi thì có thể sử dụng 1 trong 3 dải IP bên dưới đây để Copy thay thế dải IP cũ trong máy bạn.

//*// Những bạn chưa biết rõ sửa file host ra sao, sửa mà không lưu được file host các bạn đọc phần tiếp theo của bài viết

1. Dải IP điền vào file host mới nhất


66.220.152.19 facebook.com
66.220.152.19 www.facebook.com
66.220.152.19 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
66.220.152.19 pixel.facebook.com
66.220.152.19 apps.facebook.com

Test 13/10/2014

173.252.110.27 facebook.com
173.252.110.27 www.facebook.com
173.252.110.27 login.facebook.com
173.252.110.27 upload.facebook.com
173.252.110.27 graph.facebook.com
173.252.110.27 pixel.facebook.com
173.252.110.27 apps.facebook.com

Hoặc:

173.252.101.48 facebook.com
173.252.101.48 www.facebook.com
173.252.101.48 login.facebook.com
173.252.101.48 upload.facebook.com
173.252.101.48 graph.facebook.com
173.252.101.48 pixel.facebook.com
173.252.101.48 apps.facebook.com

Hoặc

173.252.120.6 facebook.com
173.252.101.48 www.facebook.com
31.13.68.33 login.facebook.com
31.13.68.33 upload.facebook.com
31.13.68.33 graph.facebook.com
31.13.68.33 pixel.facebook.com
apps.facebook.com apps.facebook.com

   Hoặc:

66.220.152.19 facebook.com
66.220.152.19 www.facebook.com
66.220.152.19 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
66.220.152.19 pixel.facebook.com
66.220.152.19 apps.facebook.com

  • Nếu không tìm thấy file host: Bạn tải file host này về “tại đây” hoặc tại đây, giải nén và Paste vào thư mục: C://Windows/system 32/drives/etc

2. Cách sửa file host vào facebook


Tìm đường dẫn sau: C:\Windows\System32\drivers\etc. Tìm file có tên là hosts. Click chuột phải chọn Open with, sau đó chọn Notepad. Copy dải IP bên trên và thay thế dải Ip cũ, hoặc thêm mới bằng cách copy và Paste vào bên dưới #  ::1 localhost. Như hình minh họa bên dưới:

sua-host

  • Sau đó lưu lại. Nếu hiện ra hộp thoại lưu thì tức là bạn đang không có quyền lưu lại file host đó. => Đọc tiếp bên dưới-lỗi không lưu được host.

Comments

comments